Bağışlarınızla Yaşama Tutundular

Esirgeme! Bir tas su, bir kap yemek

Ben İnsansam Sana Sözümdür

Sana sözümdür